Nasz serwis – „czysta efektywność“ dla klienta

Montaż instalacji zewnętrznych Szkolenia praktyczne na urządzeniach filtracyjnych

Nasz serwis towarzyszy klientom przez cały cykl życia instalacji filtracyjnej Herding®: od projektu inżynierskiego opracowanego przez naszych doświadczonych pracowników Działu Sprzedaży i Działu Badawczo-Rozwojowego, poprzez obsługę posprzedażną w zakresie montażu, rozruchu i konserwacji, aż po szkolenia pracowników.

Nasi pracownicy zatrudnieni w Dziale Serwisowym i Dziale Sprzedaży odbywają regularne szkolenia z zakresu naszych nowych produktów i technologii. Na bieżąco analizujemy i wykorzystujemy doświadczenia zbierane podczas eksploatacji naszych instalacji filtracyjnych. Wnioski z analiz wykorzystujemy do doskonalenia naszych produktów i usług.

Kontakt

Serwis

Kontakt

Herding Polska Sp. Z o.o.
ul. Kobylnicka 2a
62-080 Sady

Fon:  +48 61 62 42579
Fax:  +48 61 62 43782
info@herding.pl

Serwis

Serwis-TEAM

Fon: +48 61 6242579

Fax: +48 61 6242579

info@herding.pl