Ocena próbek pyłu Pomiar spadku ciśnienia w miejscach zapylonych Testy materiałów filtracyjnych

Usługi inżynierskie

Opis produktów

Rozwiązania filtracyjne projektowane są przez naszych inżynierów zgodnie z potrzebami danego klienta. Oferowane przez nas usługi inżynierskie obejmują:

  • ocenę właściwości pyłu
  • ocenę sposobu wyłapywania pyłu na miejscu wraz z symulacją przepływu
  • próby z pyłem w naszym laboratorium technicznym lub na stanowisku doświadczalnym na miejscu
  • opracowanie koncepcji ochrony przeciwwybuchowej (ATEX) i przeciwpożarowej
  • obliczenia i projekt technologiczny
  • wykonanie projektu szczegółowego

Uzyskiwane korzyści

Jeden kompetentny partner na każdym etapie: od zapytania po dostawę gotowego rozwiązania zaspokajającego konkretne potrzeby klienta.

Cechy szczególne

Dzięki prowadzonym przez nas pracom badawczo-rozwojowym, ścisłej współpracy z uczelniami i instytutami oraz ponad 35-letniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązań nawet dla skomplikowanych zadań w zakresie techniki filtracji.

Serwis

Kontakt

Herding Polska Sp. Z o.o.
ul. Kobylnicka 2a
62-080 Sady

Fon:  +48 61 62 42579
Fax:  +48 61 62 43782
info@herding.pl

Serwis

Serwis-TEAM

Fon: +48 61 6242579

Fax: +48 61 6242579

info@herding.pl