Loading...

Filtry Herding® w przemyśle chemicznym

Instalacje odpylające firmy Herding znajdują wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym. Doskonale sprawdzają się w roli filtrów nasadowych montowanych na zasobnikach (silosach), filtrów procesowych, filtrów zintegrowanych lub jako filtry służące tylko do oczyszczania zużytego powietrza.
Nasze filtry stosowane są przykładowo przy produkcji:

 • chemicznych surowców podstawowych
 • barwników i pigmentów
 • organicznych i nieorganicznych surowców podstawowych i chemikaliów
 • nawozów i związków azotowych
 • tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • środków do zwalczania szkodników i środków ochrony roślin
 • włókien chemicznych
 • itp.

Wyjątkowe właściwości filtra lamelowego spiekanego Herding® zapewniają:

 • ochronę ludzi i maszyn - dzięki wysokiej wydajności separacji
 • maksymalną produktywność - dzięki wysokiemu odzyskowi materiału
 • bezpieczeństwo oraz niskie koszty części zamiennych i konserwacji - dzięki długiej żywotności wzgl. niewielkiej zużywalności (w wielu przypadkach zastosowanie tzw. filtra policyjnego nie jest konieczne)

Wykonanie korpusu elementów filtracyjnych ze sztywnego materiału pozwala na ich bezpośrednie włączenie do procesu technologicznego.
Firma Herding jest producentem zarówno elementów filtracyjnych, jak też całych instalacji i rozbudowanych systemów filtracyjnych, co umożliwia uzyskanie znacznego wzrostu wydajności produkcji w przypadku wielu zastosowań: od nowych instalacji po modernizację urządzeń już eksploatowanych!