Loading...

Filtry Herding® w instalacjach do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Nasze instalacje odpylające, zwłaszcza filtr Herding ALPHA, stosowane są w instalacjach gazyfikacyjnych do bezpośredniego pozyskiwania energii z drewna i biomasy oraz na etapie dalszego przetwarzania w celu uzyskania syntetycznego gazu ziemnego (SNG, synthetic natural gas), gdzie funkcja ich polega na ochronie urządzeń, w których odbywają się kolejne etapy przetwarzania gazu.

Zadaniem instalacji odpylającej jest minimalizacja zawartości pyłu w gazie, którego temperatura w momencie opuszczania reaktora zawiera się w przedziale od 350 °C do 450 °C. Instalacje takie muszą być jednocześnie odporne na temperaturę pracy znacznie przewyższającą 280 °C, aby nie dopuścić do kondensacji węglowodorów długołańcuchowych (smoła drzewna) zawartych w gazie reaktorowym. Paliwo gazowe o złej jakości w krótkim czasie prowadzi do awarii silników gazowych. Stosowane zazwyczaj metody mokrego oczyszczania gazu mają najczęściej zbyt niską wydajność odpylania i związane są z wyższymi nakładami na utylizację.
Filtr Herding® ALPHA jest powlekanym powierzchniowo filtrem świecowym działającym na zasadzie filtracji powierzchniowej.
Wyjątkowe właściwości filtra Herding® ALPHA zapewniają:

  • uzyskanie wymaganej jakości gazu i ochronę umieszczonych za filtrem zespołów urządzeń – dzięki wysokiej skuteczności separacji < 2 mg/m3
  • utrzymanie bezpiecznej temperatury wyższej od punktu rosy węglowodorów długołańcuchowych – dzięki możliwości stosowania w temperaturze do maks. 450° C
  • trwałość chemiczną (niepalność) – dzięki zastosowaniu tworzyw podstawowych na bazie materiałów nieorganicznych, mineralnych
  • ochronę powierzchni filtracyjnej przed bezpośrednim przedostawaniem się na nią występujących ewentualnie cząstek kleistych (np. smoła drzewna), które mogłyby spowodować jej zalepienie – dzięki urządzeniu doprowadzającemu pomocniczą substancję   (precoating)

Firma Herding jest producentem zarówno elementów filtracyjnych, jak i instalacji filtracyjnych. Dzięki temu mamy możliwość wykonania urządzenia filtracyjnego o optymalnej gazoszczelności, przeprowadzenia odnośnego odbioru w zakładzie produkcyjnym oraz wystawienia świadectwa kontroli, a cała dostawa realizowana jest przez jednego partnera. Do regeneracji (oczyszczania) naszych filtrów stosowany jest gaz obojętny.