Loading...

Filtry Herding® w obszarze zaawansowanych technologii (High-tech)

Instalacje odpylające firmy Herding znajdują wszechstronne zastosowanie w obszarze zaawansowanych technologii. Przy odzyskiwaniu produktów doskonale sprawdzają się w roli filtrów nasadowych montowanych na zasobnikach (silosach), filtrów procesowych, filtrów zintegrowanych lub jako filtry służące tylko do oczyszczania zużytego powietrza.
Przykładowe obszary zastosowania:

  • produkcja elementów elektronicznych
  • produkcja płytek drukowanych
  • produkcja płytek półprzewodnika

Wyjątkowe właściwości filtra lamelowego spiekanego Herding® zapewniają:

  • ochronę ludzi i maszyn - dzięki wysokiej wydajności separacji
  • maksymalną produktywność - dzięki wysokiemu odzyskowi materiału
  • bezpieczeństwo oraz niskie koszty części zamiennych i konserwacji - dzięki długiej żywotności wzgl. niewielkiej zużywalności (w wielu przypadkach zastosowanie tzw. filtra policyjnego nie jest konieczne)

Elementy filtracyjne nie zawierają jakichkolwiek włókien i, co za tym idzie, nie powodują zanieczyszczenia produktu.

Firma Herding jest producentem zarówno elementów filtracyjnych, jak też całych instalacji i rozbudowanych systemów filtracyjnych, co umożliwia uzyskanie znacznego wzrostu wydajności produkcji w przypadku wielu zastosowań: od nowych instalacji po modernizację urządzeń już eksploatowanych!