Loading...

Pozostałe branże

Od ponad 30 lat nasze instalacje odpylające stosowane są w praktycznie każdej branży - od przemysłu samochodowego po produkcję cementu. Ich zadaniem jest ochrona ludzi i środowiska, a także ochrona urządzeń i produktów. W wielu przypadkach usprawnienie odzysku produktów, często w postaci najdrobniejszych pyłów, przekłada się bezpośrednio na zwiększenie zysku i tym samym na skrócenie do minimum okresu, w którym zwraca się inwestycja w instalację.

W wielu branżach stosowane są produkowane przez nas instalacje filtracyjne w wykonaniu standardowym, filtry procesowe, zintegrowane wkłady filtracyjne, filtry nasadzane do silosów oraz filtry powietrza zużytego. Dzięki wysokiej wydajności separacji i wytrzymałej konstrukcji (wynikającej z zastosowania wyjątkowego, sztywnego korpusu z osadzonym w nim pokryciem) urządzenia nasze są prawdziwą alternatywą w stosunku do konwencjonalnych mediów filtracyjnych.

Przykładowe branże i procesy, w których stosowane są nasze rozwiązania:

  • oczyszczanie powietrza odlotowego z instalacji przemysłowych
  • przemysł rolniczy
  • załadunek samochodów ciężarowych, statków i wagonów towarowych
  • odpylanie silosów
  • spalanie w wysokiej temperaturze

Wyjątkowe właściwości filtra lamelowego spiekanego Herding® oraz filtra do gazów gorących Herding® ALPHA zapewniają:

  • ochronę środowiska i ludzi przed wszystkimi szkodliwymi pyłami – dzięki wysokiej wydajności separacji
  • bezpieczeństwo oraz niskie koszty części zamiennych i konserwacji - dzięki długiej żywotności wzgl. niewielkiej zużywalności
  • bezpieczną konstrukcję instalacji minimalizująca niebezpieczeństwo nagłego „wycieku” pyłu – dzięki zastosowaniu sztywnego korpusu z pokryciem osadzonym na jego powierzchni

Własna produkcja zarówno mediów filtracyjnych, jak też instalacji i całych systemów filtracji pozwala nam na opracowanie optymalnego rozwiązania dla praktycznie każdego procesu oraz na uzyskanie znacznego wzrostu wydajności produkcji i bezpieczeństwa poprzez odpowiedni dobór nowych urządzeń lub modernizację urządzeń już eksploatowanych!