Loading...

Filtry Herding® w produkcji farb

Instalacje odpylające firmy Herding znajdują wszechstronne zastosowanie przy produkcji surowców podstawowych dla przemysłu farbiarskiego. Doskonale sprawdzają się w roli filtrów nasadowych montowanych na zasobnikach (silosach), filtrów procesowych, filtrów zintegrowanych lub jako filtry służące tylko do oczyszczania zużytego powietrza.
Nasze filtry stosowane są przykładowo przy produkcji, mieszaniu i składowaniu:

  • mas świecących
  • lakierów mokrych
  • pigmentów
  • proszków
  • tonerów
  • itp.

Wyjątkowe właściwości filtra lamelowego spiekanego Herding® zapewniają:

  • ochronę ludzi i maszyn - dzięki wysokiej wydajności separacji
  • maksymalną produktywność - dzięki wysokiemu odzyskowi materiału
  • bezpieczeństwo i niskie koszty części zamiennych oraz konserwacji - dzięki długiej żywotności wzgl. niewielkiej zużywalności (często zastosowanie tzw. filtra policyjnego nie jest konieczne)

Wykonanie korpusu elementów filtracyjnych ze sztywnego materiału pozwala na ich bezpośrednie włączenie do procesu technologicznego.Firma Herding jest producentem zarówno elementów filtracyjnych, jak też całych instalacji i rozbudowanych systemów filtracyjnych, co umożliwia uzyskanie znacznego wzrostu wydajności produkcji w przypadku wielu zastosowań: od nowych instalacji po modernizację urządzeń już eksploatowanych!