Loading...

Filtry Herding® w przemyśle farmaceutycznym i medycznym

Instalacje odpylające firmy Herding znajdują wszechstronne zastosowanie przy produkcji wyrobów farmaceutycznych i medycznych. Spełniają ważną rolę np. przy produkcji leków w postaci stałej (tabletek, drażetek itp.), chroniąc ludzi, urządzenia i sam produkt. Stosowane są jako filtry nasadzane montowane na zasobnikach (silosach), filtry procesowe, zintegrowane wkłady filtracyjne lub filtry służące tylko do oczyszczania powietrza zużytego. Skutecznie zapobiegają wydostawaniu się pyłu z obudowy ochronnej (containment), umożliwiając jego bezkontaminacyjną utylizację.

Instalacje nasze stosowane są przykładowo w następujących procesach:

  • mieszanie, dozowanie i ważenie
  • granulowanie
  • tabletkowanie
  • pokrywanie cienką warstwą
  • pakowanie


Wyjątkowe właściwości filtra lamelowego spiekanego Herding® zapewniają:

 

  • ochronę ludzi, środowiska, produktu i urządzeń – dzięki wysokiej wydajności separacji (pył trzymany jest „pod kluczem”)
  • bezpieczeństwo oraz niskie koszty części zamiennych i konserwacji - dzięki długiej żywotności wzgl. niewielkiej zużywalności (zastosowanie tzw. filtra policyjnego nie jest w wielu przypadkach konieczne)
  • bezpieczną konstrukcję instalacji pozwalającą najczęściej także na rezygnację z konstrukcyjnych środków ochrony określonych w ATEX – dzięki zastosowaniu sztywnego korpusu

Dzięki własnej produkcji zarówno mediów filtracyjnych, jak też instalacji i kompletnych systemów filtracji mogliśmy w przypadku wszystkich procesów opracować optymalne rozwiązania oraz uzyskać znaczny wzrost wydajności produkcji poprzez odpowiedni dobór nowych urządzeń lub modernizację urządzeń już eksploatowanych!