Loading...

Filtry Herding® w przemyśle spożywczym

Instalacje odpylające firmy Herding stosowane są w przemyśle spożywczym na etapie produkcji, transportu pneumatycznego i pakowania. Przy odzyskiwaniu produktów doskonale sprawdzają się w roli filtrów procesowych, filtrów nasadowych montowanych na zasobnikach (silosach), filtrów zintegrowanych lub jako filtry służące tylko do oczyszczania zużytego powietrza.

Jako członek EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) produkujemy instalacje spełniające wymogi higieniczne, a także dbamy o to, aby jakość wykończenia powierzchni i konstrukcja o niewielkiej ilości szczelin dostosowane były do konkretnych potrzeb.

Nasze filtry stosowane są przykładowo w przypadku następujących produktów:

  • zboże
  • gumy do żucia
  • produkty mleczarskie
  • nasiona
  • skrobia
  • zupy
  • cukier

Wyjątkowe właściwości filtra lamelowego spiekanego Herding® zapewniają:

  • ochronę ludzi i maszyn - dzięki wysokiej wydajności separacji
  • maksymalną produktywność - dzięki wysokiemu odzyskowi materiału
  • bezpieczeństwo oraz niskie koszty części zamiennych i konserwacji - dzięki długiej żywotności wzgl. niewielkiej zużywalności

Niezmienne parametry pracy filtrów gwarantują powtarzalność przebiegu procesów.

Firma Herding jest producentem zarówno elementów filtracyjnych, jak też całych instalacji i rozbudowanych systemów filtracyjnych, co umożliwia uzyskanie znacznego wzrostu wydajności produkcji w przypadku wielu zastosowań: od nowych instalacji po modernizację urządzeń już eksploatowanych!