Loading...

Filtry Herding® w ochronie środowiska

Instalacje odpylające firmy Herding chronią środowisko naturalne i, co za tym idzie, także samych ludzi – bezpośrednio lub pośrednio. Doskonale sprawdzają się przy odpylaniu powietrza odlotowego z instalacji przemysłowych w roli filtrów procesowych, filtrów zintegrowanych lub jako filtry nasadzane do silosów. Dzięki wysokiej wydajności separacji i wytrzymałej konstrukcji (uzyskanej przez zastosowanie wyjątkowego, sztywnego korpusu z osadzonym w nim pokryciem) ryzyko niespodziewanego wydostania się pyłu na zewnątrz ograniczone jest do minimum. Jest to szczególne ważne w przypadku substancji szkodliwych, np. substancji czynnych lub rakotwórczych.

Przykładowe procesy, w których stosowane są nasze filtry:

  • oczyszczanie powietrza odlotowego z instalacji przemysłowych
  • załadunek samochodów ciężarowych, statków i wagonów towarowych
  • odpylanie silosów
  • spalanie w wysokiej temperaturze

Wyjątkowe właściwości filtra lamelowego spiekanego Herding® oraz filtra do gazów gorących Herding® ALPHA zapewniają:

  • ochronę środowiska i ludzi przed wszystkimi szkodliwymi pyłami – dzięki wysokiej wydajności separacji
  • bezpieczeństwo oraz niskie koszty części zamiennych i konserwacji - dzięki długiej żywotności wzgl. niewielkiej zużywalności
  • bezpieczną konstrukcję instalacji minimalizująca niebezpieczeństwo nagłego „wycieku" pyłu – dzięki zastosowaniu sztywnego korpusu z pokryciem osadzonym na jego powierzchni

Własna produkcja zarówno mediów filtracyjnych, jak też instalacji i całych systemów filtracji pozwala nam na opracowanie optymalnego rozwiązania w przypadku większości procesów oraz na uzyskanie znacznego wzrostu wydajności produkcji i bezpieczeństwa poprzez odpowiedni dobór nowych urządzeń lub modernizację urządzeń już eksploatowanych!