Loading...

Kariera

Przedsiębiorstwo żyje i rozwija się dzięki ludziom, którzy pracują razem w przedsiębiorstwie, nad przedsiębiorstwem i dla przedsiębiorstwa.

Firma Herding rozumie pojęcie MY(WIR) Pracownicy/ce i w taki sposób reprezentuje przedsiębiorstwo, które ponosi odpowiedzialność socjalną
Współpracownicy i Współpracownice o kreatywnym podejściu do pracy i najróżniejszych kwalifikacjach i wykształceniu współpracują razem w firmie Herding, aby osiągnąć najlepsze wyniki, które stanowią o wysokiej innowacyjności przedsiębiorstwa. Duża swoboda działania sprzyja u nas powstawaniu nowych pomysłów, otwartej komunikacji na wszystkich płaszczyznach, krótkim procedurom podejmowania decyzji oraz myśleniu zespołowym co ma duży wpływ na kulturę naszego przedsiębiorstwa.

Jako świadome swojej odpowiedzialności przedsiębiorstwo firma Herding Filtertechnik inwestuje w sposób ciągły w wykształcenie, co w rezultacie powoduje zrównoważoną strukturę zatrudnienia.

Praktyki dla uczniów

Wolne wakaty

Do firmy HERDING możecie Państwo wnieść swoje zdolności. Kształtujcie Swoją przyszłość z nami!Będzie na miło, gdy złożą Państwo swoje podanie.