Loading...

Bezpieczeństwo – rozwiązania techniczne

Postępowanie z pyłami palnymi (osiadłymi i unoszącymi się) wymaga zastosowania środków ochrony o charakterze prewencyjnym i konstrukcyjnym.

Firma Herding od wielu lat prowadzi praktyczne prace rozwojowe oraz współpracuje z kompetentnymi gremiami (VDI, VDMA, GDV) przy opracowywaniu wytycznych i standardów, dzięki czemu urządzenia filtracyjne wyposażone w elementy marki Herding® są dostosowane do danego zastosowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Parametry techniczne pyłów związane z bezpieczeństwem określane są we współpracy z akredytowanymi instytucjami.

Uzupełnieniem oferty firmy Herding Polska Sp. z o.o. są szkolenia i warsztaty adresowane do użytkowników instalacji:

  • wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia oraz warsztaty poświęcone tematyce ATEX
  • podział na strefy z ustaleniem kierunków rozprzestrzeniania się
  • analiza źródeł zapłonu i odnośnych zagrożeń
  • ocena technicznego bezpieczeństwa instalacji