Loading...

Ochrona przeciwpożarowa – rozwiązania

Opis produktów

Drobne pyły zawierające składniki organiczne i metaliczne wykazują tendencję do utleniania się – warstwy takiego pyłu mogą się zapalić!

Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie gwarantują całkowitego wyeliminowania źródeł zapłonu, urządzenie filtracyjne Herding® należy wyposażyć w instalację gaśniczą.

Uzyskiwane korzyści

Instalacja gaśnicza zintegrowana z urządzeniem filtracyjnym Herding® składa się z następujących komponentów:

  • systemu detekcji
  • układu sterowania
  • proszkowego lub gazowego urządzenia gaśniczego

Cechy szczególne

Urządzenie gaśnicze może być wypełnione proszkiem gaśniczym D (do gaszenia pożarów metali palnych) lub gazem gaśniczym takim jak argon, azot lub dwutlenek węgla. Komponenty instalacji gaśniczej posiadają aprobatę AdS. Możliwe jest przekazywanie sygnału alarmu z układu sterowania na zewnątrz.