Loading...

Ochrona przeciwwybuchowa – rozwiązania

Opis produktów

Drobne pyły zawierające składniki organiczne i metaliczne wykazują tendencję do utleniania się – obłoki takiego pyłu tworzą atmosferę wybuchową!

Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie gwarantują całkowitego wyeliminowania źródeł zapłonu, urządzenie filtracyjne Herding® należy wyposażyć w zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Uzyskiwane korzyści

Urządzenia filtracyjne Herding® w wykonaniu odpornym na uderzenie ciśnienia wybuchu mogą być wyposażone w system odciążania lub tłumienia wybuchu.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie zmodyfikowanej wersji naszego urządzenia filtracyjnego, które ogranicza objętość gazowych produktów wybuchu, w wykonaniu odpornym na uderzenie ciśnienia wybuchu.

W rurociągu oraz przed aparaturą sąsiadującą z urządzeniem filtracyjnym należy zastosować dodatkowo środki techniczne zapewniające odsprzęganie (odcięcie wybuchu).

Cechy szczególne

Odporność na uderzenie ciśnienia wybuchu naszych urządzeń filtracyjnych została zoptymalizowana obliczeniowo i przy pomocy ciśnieniowych prób wodnych. Odporność ta potwierdzona została empirycznie (wybuch próbny).