Loading...

Przeciwdziałanie powstawaniu atmosfery wybuchowej

Opis produktów

W komorze gazu nieoczyszczonego, w którym znajdują się wkłady filtracyjne Herding®, może występować – w zależności od zastosowanego sposobu regeneracji (oczyszczania) – atmosfera grożąca wybuchem pyłu. Wkład filtracyjny Herding® stanowi barierę oddzielającą strefę zagrożoną wybuchem pyłu, dzięki czemu zagrożenie takie nie występuje po stronie gazu oczyszczonego.

Uzyskiwane korzyści

Za urządzeniem filtracyjnym Herding® można zainstalować aparaturę przeznaczoną dla zwykłej, bezpiecznej strefy i niewymagającą wykonania przeciwwybuchowego.

Cechy szczególne

Działanie wkładu filtracyjnego Herding® jako bariery oddzielającej strefę zagrożoną wybuchem pyłu opisane jest w instrukcji VDI 2263, część 6 i 6.1.