Loading...

Wyeliminowanie źródeł zapłonu

Opis produktów

Podczas analizy źródeł zapłonu i odnośnych zagrożeń należy uwzględnić ich pochodzenie:

  • źródła zapłonu pochodzące z urządzenia
  • pył jako źródło zapłonu
  • źródła zapłonu przedostające się z zewnątrz

Uzyskiwane korzyści

Źródła zapłonu zostały wyeliminowane z urządzenia filtracyjnego poprzez: ekwipotencjalizację konstrukcji urządzeń filtracyjnych Herding®, zastosowanie części powlekanych proszkowo o napięciu przebicia mniejszym od 4 kV oraz odpowiednie wykonanie wkładu filtracyjnego Herding®.

Wstępne separatory iskier z warstwą materiału ceramicznego przeciwdziałają przedostawaniu się źródeł zapłonu do wnętrza naszych urządzeń filtracyjnych.

Odseparowany pył usuwany jest w trybie ciągłym przez odpowiednie mechanizmy, dzięki czemu ograniczana jest jego ilość i czas przechowywania oraz wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo samozapłonu.

Cechy szczególne

Wkład filtracyjny Herding® dostępny jest zarówno w wersji nieelektryzującej się, jak i w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne (antystatycznej).