Loading...

Filtry Herding ALPHA – zakres temperatur do 450°C

Opis produktów

 • Filtry Herding® ALPHA wykonane są z odpornego na wysokie temperatury tworzywa na bazie materiałów nieorganicznych. Filtry te mogą być stosowane w zakresie temperatur do 450 °C. Filtry Herding ALPHA charakteryzują się doskonałą trwałością chemiczną, przede wszystkim w wysokich temperaturach
 • Cylindryczne elementy korpusu (świece filtracyjne) pokryte są od zewnątrz także powłoką nieorganiczną, co pozwala na separację również najdrobniejszych frakcji pyłu tylko i wyłącznie w drodze filtracji powierzchniowej
 • Materiał filtra charakteryzuje się dobrą odpornością na nagłe zmiany temperatury
 • Elementy korpusu zamontowane są fabrycznie w ramie podtrzymującej ze stali szlachetnej, tworząc klastry
 • Do wewnętrznego i zewnętrznego uszczelnienia elementów (klastrów) filtrów Herding® ALPHA zastosowano odporne na wysoką temperaturę, wyłącznie nieorganiczne materiały włókniste
 • Uszczelki wewnętrzne dociskane są przez sprężyny wykonane ze specjalnego tworzywa odpornego na działanie wysokich temperatur
 • W instalacji filtracyjnej elementy filtrów Herding® ALPHA (klastry) montowane są w pozycji pionowej od strony gazu oczyszczonego

Uzyskiwane korzyści

 • Stabilna praca filtrów przy niskich spadkach ciśnienia
 • Znakomita wydajność separacji i długa żywotność
 • Regeneracja (oczyszczanie) filtrów odbywa się zawsze przy pomocy impulsów sprężonego gazu (jet-pulse) w trybie online (możliwa także przy użyciu gazów obojętnych)
 • Odporność na długotrwałe oddziaływanie temperatur do 450 °C, także w atmosferze utleniającej
 • Rozruch i zatrzymywanie instalacji możliwe są przy wysokich gradientach temperatury, co pozwala na szybkie przejście przez punkty kondensacji
  Niepalność, bardzo wysoka stabilność chemiczna
 • Prosty montaż elementów filtra bez pojedynczych świec filtracyjnych lub załączonych osobno uszczelek
 • Zwarta budowa, możliwość uzyskania dużej powierzchni filtracyjnej w stosunku do dostępnego miejsca instalacji

  Cechy szczególne

  • Odpylanie gazu otrzymywanego w procesie termochemicznego zgazowania biomasy
  • Odpylanie gazów odlotowych pochodzących z procesów spalania
  • Odpylanie gazów odlotowych z pieców do wytapiania
  • Separacja fazy stałej z gorących gazów procesowych
  • Transport pneumatyczny w wysokich temperaturach lub transport pneumatyczny gorących produktów