Loading...

Wkład filtracyjny HSL – zakres temperatur do 70° C

Opis produktów

Filtr lamelowy spiekany Herding® jest naszym autorskim rozwiązaniem i został opatentowany na całym świecie. Jego korpus zbudowany jest ze spiekanego polietylenu. Separacja produktu na powierzchni – klasyczna filtracja powierzchniowa – realizowana jest przez pokrycie o zróżnicowanym składzie i wykonaniu. W każdej wersji pokrycie osadzone jest w porach korpusu z PE, tworząc mikroporowatą powierzchnię.

  • Standardowo pokrycie wykonane jest z PTFE, co w połączeniu z materiałem korpusu (PE) zapewnia bardzo wysoką trwałość chemiczną
  • W przypadku elementów oznaczonych symbolem P (Performance) skład pokrycia uległ udoskonaleniu poprzez zredukowanie udziału PTFE i zastąpienie go polietylenem, dzięki czemu uzyskano bardziej równomierną strukturę powierzchni i w efekcie końcowym - zredukowano straty ciśnienia występujące na elemencie
    Symbol H (bezHalogenowe) wskazuje na wyeliminowanie halogenów ze składu pokrycia elementów. Wersja ta  została wymuszona między innymi przez przemysł tytoniowy
  • W przypadku elementów oznaczonych symbolem M (Mineralne) pokrycie składa się z materiałów mineralnych. Dzięki temu elementy te odznaczają się nie tylko trwałością w zakresie pH od 1 do 12, lecz są także odporne na działanie wielu cieczy chłodząco-smarujących i dodatków do nich
  • Wszystkie elementy mogą być wykonane także w wersji nieelektryzującej się, przy czym każdy element antystatyczny posiada odpowiedni certyfikat.

Uzyskiwane korzyści

  • Bardzo niskie stężenie pyłu w gazie oczyszczonym < 0,1 mg/m³ (w zależności od właściwości pyłu) zapewnia wysoki stopień odzysku produktów, chroniąc ludzi, maszyny i środowisko przez jego szkodliwym oddziaływaniem
  • Bardzo długa żywotność, także w przypadku mediów o właściwościach abrazyjnych, obniżone nakłady na konserwację oraz koszty części zamiennych
  • Stałe warunki eksploatacji (parametry ciśnienia i przepływu) zapewniają stabilny przebieg procesów, obniżając jednocześnie nakłady związane ze sterowaniem

Cechy szczególne

Wyjątkowe właściwości wkładu filtracyjnego Herding® są wynikiem odpowiedniego połączenia zastosowanych materiałów i specjalnej geometrii. Elementy filtracyjne, w zależności od pyłu, są np. zmywalne i nadają się do recyklingu, a korpus można pokryć nową powłoką.

Własna produkcja zarówno medium filtracyjnego, jak i instalacji filtracyjnej pozwala nam na optymalne dostosowanie urządzeń do wymagań danego procesu.