Loading...

Rozwiązania systemowe

Opis produktów

W przypadku rozwiązań systemowych pył jest wychwytywany, transportowany do filtrów, separowany, a następnie pakowany w sposób umożliwiający jego łatwą utylizację. W skład systemu wchodzą:

  • Elementy wychwytujące pył lub kabiny z instalacją rurową
  • Filtry i inne wyposażenie dodatkowe
  • Elementy zbierające pył
  • Sterowniki
  • W zależności od stosowanych procesów możliwe jest wykonanie i zastosowanie konstrukcji specjalnych

Uzyskiwane korzyści

  • Optymalne rozwiązanie, które oferuje pełen zakres usług: od wychwytywania pyłu aż po jego utylizację lub odzyskiwanie określonych produktów
  • Właściwości pyłu, np. jego działanie ścierne, są uwzględniane na każdym etapie projektowania i produkcji
  • Zastosowanie systemu centralnej utylizacji pyłu pozwala zmniejszyć zagrożenia dla zdrowia oraz nakłady związane z utrzymaniem instalacji

Cechy szczególne

W zależności od właściwości pyłu systemy mogą zostać zabezpieczone przed nadmiernym zużyciem lub zapchaniem w wyniku sklejania cząstek pyłu.

Możliwa jest ocena całego systemu pod kątem wymogów bezpieczeństwa.