Loading...

System filtracyjny Herding ALPHA odporny na działanie wysokich temperatur

Opis produktów

Filtr Herding ALPHA firmy Herding® jest suchym systemem filtracyjnym, który wytrzymuje maksymalne stałe obciążenie temperaturowe do 450°C. Urządzenie filtracyjne Herding ALPHA jest to okrągły filtr wykonany w technologii spawanej, który przeznaczony jest do pracy przy ciśnieniu roboczym +/- 250 mbar.

Obudowa filtra może być wykonana w wersji gazoszczelnej lub ze zbiornikiem ciśnieniowym. Zastosowane do produkcji materiały są dopasowywane indywidualnie w zależności od potrzeb.

Zastosowane elementy filtra Herding ALPHA (Cluster) zbudowane są z materiału filtrującego wyprodukowanego na bazie związków nieorganicznych, co zapewna im odporność na działanie wysokich temperatur. Odznaczają się one doskonałą odpornością na działanie środków chemicznych. Są niepalne i odporne na różnice temperatur.  Elementy filtra Herding ALPHA wbudowywane są w urządzenie filtracyjne w układzie poziomym lub pionowym od strony gazu oczyszczonego. Pozwala to na zwartą i oszczędną pod względem miejsca  zabudowę oraz znacznie upraszcza montaż. Cykliczne czyszczenie elementów filtra, które uporządkowane są grupami, dokonywane jest online przy pomocy systemu Jet-Pulse.

Uzyskiwane korzyści

  • Stabilne użytkowanie filtrów przy niewielkich stratach ciśnienia
  • Stała odporność na działanie temperatur do 450° C
  • Wyśmienite parametry skuteczności filtracji pyłów
  • Zwarta zabudowa, duża objętość powierzchni filtrów do istniejącej objętości danego miejsca
  • Niepalne, stabilne chemicznie

Cechy szczególne

System filtracyjny Herding ALPHA charakteryzuje się szczególną przydatnością do stosowania w procesach spalania, pirolizie biomasy i procesach suszarniczych.