Loading...

Herding COMP

Opis produktów

Herding COMP są kompaktowymi urządzeniami  przeznaczonymi dla strumieni o objętości do 6.000 m³/h.

Obudowa składa się ze stabilnej konstrukcji stalowej. Pionowa blacha szczelinowa dzieli obudowę na przestrzeń gazu nieoczyszczonego oraz przestrzeń gazu oczyszczonego.

Elementy filtrujące są zabudowane poziomo i przymocowane do blachy szczelinowej po stronie przestrzeni gazu oczyszczonego. W zależności od sposobu wykonania obudowy można zainstalować jedną lub dwie płaszczyzny filtrów usytuowane jedna nad drugą.

W przestrzeni gazu oczyszczonego znajduje sie urządzenie czyszczące elementy filtrów. Od przodu urządzenia znajduje się przestrzeń gazu oczyszczonego zamknięta drzwiami, na których można zamontować szafę sterującą.

Dolna część obudowy może być dostarczona ze zintegrowanym Pulscoater-em, osłoną przeciwiskrową, osłoną przeciwpożarową oraz pneumatycznym systemem zsypowym.

Uzyskiwane korzyści

  • Kompaktowe, korzystne cenowo urządzenie filtracyjne
  • Niewielka wysokość zabudowy
  • Łatwy, prosty w obsłudze dostęp do urządzenia od przodu

Cechy szczególne

W zależności od wyboru zamontowane mogą być wkłady Herding DELTA i Herding DELTA². Istnieje możliwość zintegrowania separatora iskier w komorze wstępnej oraz Pulscoater’a firmy Herding® do pyłów kleistych.