Loading...

Herding MAXX

Opis produktów

Jednostki filtracyjne z serii Herding® MAXX znajdują swoje zastosowanie w filtracji i odzyskiwaniu drobnego, ścierającego lub lepkiego pyłu oraz pyłu podatnego na brylowanie się cząsteczek. Seria ta sprawdza się świetnie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z dużą ilością produktu oraz z wartościami przepływu do 1,000,000 Am³/h i więcej. 

Seria Herding MAXX zapewnia najwyższą jakość filtracji powierzchniowej przy zastosowaniu wkładów filtracyjnych Herding, używanych przy strumieniach o dużej objętości.

Sama filtracja drobinek odbywa się przy użyciu opatentowanych przez firmę wkładów filtracyjnych Herding® do filtracji powierzchniowej.

Konstrukcja modułowa pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni podczas transportu, dostawy oraz ustawienia.

W zależności od warunków dostępnych w miejscu ustawienia filtra, skręcona śrubami konstrukcja pozwala na wybór kilku alternatyw - począwszy od podstawowych części do dużych, wstępnie zmontowanych komponentów.

Seria ta znajduje swoje zastosowanie w przemyśle wyrobu stali, wydobywania i obróbce piasku, wydobywaniu, transporcie i obróbce miedzi oraz w przemyśle recyklingowym i przetwórczym. Wśród innych zastosowań można wyróżnić przemysł szklany, chemiczny, metalurgiczny, spożywczy czy np. przemysł tworzyw sztucznych.

Uzyskiwane korzyści

 • Górna część jednostki filtracyjnej może być zaprojektowana jako obszar przepływu gazu oczyszczonego, bądź jako pokrywa obudowy z dostępem do obszaru gazu oczyszczonego. Połączenie z kanałem gazu oczyszczonego jest możliwe przy użyciu jednego kołnierza przyłączeniowego.
 • W środkowej części znajduje się wlot gazu nieoczyszczonego, zlokalizowany w samym sercu systemu. Kanał gazu nieoczyszczonego także może być połączony za pomocą jednego kołnierza. System blach uderzeniowych przy wlocie filtra umożliwia przeprowadzenie wydajnej filtracji wstępnej w celu ochrony elementów filtra przed cząsteczkami gruboziarnistymi oraz zapewnia optymalny przepływ.
 • Elementy filtra zlokalizowane są od strony gazu oczyszczonego. Jednostka jet-pulse znajduje się poza jednostką filtrującą, by umożliwić prace konserwacyjne i serwisowe całego systemu oczyszczającego bez konieczności przerywania pracy jednostki
 • W dolnej części filtra znajduje się lej zsypowy, który może być wyposażony w różne, dostosowane do indywidualnych potrzeb, systemy odprowadzania odpadów.
 • W związku ze znacznie mniejszymi wymaganiami dotyczącymi zastosowania dźwigów i rusztowań, czas instalacji jest zredukowany do 30% w porównaniu do tradycyjnych systemów filtracyjnych.

Cechy szczególne

  • Opcjonalny wybór obszaru wlotu gazu oczyszczonego
  • Wyrównywanie potencjałów jednostki filtracyjnej
  • Dostosowany do potrzeb wybór systemu odprowadzania odpadów
  • Pokrycie części wewnętrznej i zewnętrznej instalacji powłoką lakierniczą wysokiej jakości.