Loading...

Herding PHARMEX

Opis produktów

PHARMEX firmy Herding® został zaprojektowany jako odporny na gwałtowne zmiany ciśnienia, dzięki czemu organiczne pyły mogą być separowane przy maksymalnym ciśnieniu wybuchowym 10 barów i wartością KSt 250 bar m/s bez dodatkowych, niezwykle kosztownych, przeciwwybuchowych środków ochronnych.

Obudowa filtra składa się z konstrukcji spawanej o gładkich powierzchniach. U dołu po prawej stronie znajduje się przestrzeń gazu nieoczyszczonego z wkładami filtracyjnymi oraz lejem zsypowym, do którego można podłączyć najróżniejsze urządzenia zsypowe. Przestrzeń gazu oczyszczonego jako przestrzeń rozprężna znajduje się w zasadzie w lewej połowie jednostki sterującej w przedniej ścianie. W dolnej części przestrzeni gazu oczyszczonego przewidziano miejsce na zastosowanie drugiego wysokosprawnego filtra powietrznego.

Uzyskiwane korzyści

  • Bezpieczna koncepcja urządzenia bez dodatkowych środków ochronnych
  • Urządzenie można zainstalować w dowolnym miejscu w obrębie produkcji lub w punktach technologicznych
  • Niska koncentracja gazu oczyszczonego < 0,2 mg/m³ już po pierwszym stopniu filtracji (w zależności od rodzaju pyłu)

Cechy szczególne

Cechy konstrukcyjne pozwalają ograniczyć możliwość eksplozji, a w przypadku jej wystąpienia zniwelować skutki praktycznie do zera. Optymalny dobór dysz wodnych oraz systemu utylizacji pyłu pozwala zapewnić wymianę filtrów bez zanieczyszczeń (SafeChange przez FirstRinse) oraz utylizację pyłów.