Loading...

Przedsiębiorstwo

Firma Herding GmbH Filtertechnik jest producentem nośników filtracyjnych, urządzeń odpylających i filtracyjnych dla przemysłu. W ciągu 40 lat specjalistyczna firma Herding® zajmująca się technologiami filtracyjnymi stała się działającym na całym świecie dostawcą kompletnych systemów dla całego przemysłu.

Odpylanie metodami suchymi, separacja aerozoli oraz odzyskiwanie materiałów są głównymi punktami ciężkości naszego działania.

Od ponad 40 lat nazwa Herding® jest synonimem solidności, jakości oraz doskonale funkcjonujących usług serwisowych. Częścią składową filozofii postępowania w naszej firmie jest filozofia stałego doskonalenia oraz całkowitej orientacji na klienta.

Myślą przewodnią naszej firmy jest zasada "Wszystko z jednej ręki". Wysokie wymagania jakościowe zapewniamy dzięki dużej elastyczności w produkcji i przy dużym udziale produkcji własnej. W ten sposób spełniamy żądania, które stawiają nam nasi klienci i my sami w stosunku do naszych produktów. Stwarzamy w ten sposób podstawy do szybkiej realizacji indywidualnych  rozwiązań dla naszych klientów.

W Niemczech nasza kompleksowość produkcji jest synonimem jakości, elastyczności i pewności użytkowania urządzeń.