Loading...

Współpracownicy

Firma Herding rozumie pojęcie MY(WIR) Pracownicy/ce i w taki sposób reprezentuje przedsiębiorstwo, które ponosi odpowiedzialność socjalną.

Gospodarczy sukces naszej firmy nie byłby możliwy bez naszych Pracownic/ków. Innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów naszych klientów wymaga obecności tęgich głów. Dlatego Pracownicy/ce poddawani są ciągłym szkoleniom we wszystkich obszarach ich działania. Aby również w przyszłości nie zabrakło kompetentnych współpracowników/c inwestujemy w kształcenie i współpracę z uczelniami wyższymi w regionie. Wszyscy współpracownicy/ce zachęcani są do odpowiedzialnego, świadomego i elastycznego postępowania, aby mogli mieć udział w sukcesie przedsiębiorstwa.

Miarą tego, że jest to właściwe postępowanie, widać w stałym wzroście liczby pracowników od 2 w roku 1997 do 450 w roku 2019, ponadprzeciętnym poziomie wykształcenia, długim stażu pracy oraz aktywnym udziale w doskonaleniu działań firmy i organizacji spotkań firmowych.

Services: Electrical project planning, Installation, maintenance & servicing, Customer complaint managementBack Office: Internal handling of standard systems, Internal handling of non-standard systems and system solutionsR&D / Quality: New and further development of filter media, New and further development of filter processes, New and further development of filter systems, Quality, environment and safety management, Quality controlSales: Creation of sales documents, Customer acquisition, Customer consulting, project planning, Preparation of tenders/quotations, contract review, DocumentationSteelwork: Laser work, Edging, WeldingManagement: Business development, Personnel development, Marketing, Resource managementSinter Production: Production of filter elements, Production of diverse sintered partsCommercial Department: Accounts, IT, Controlling, Purchasing, ShippingOrganigrammWorldwide: Customer acquisition, Customer consulting, project planning, Preparation of tenders/quotations, contract reviewCleaners: Cleaning of offices and sanitary facilitiesFinal Assembly: Assembly of parts supplied by Sinter Production, Steelwork and StorageMaintenance / Storage: Goods receiving, Internal logistics, Warehousing, Order picking, Installation, maintenance & servicing, Testing equipment