Loading...

Nasz serwis – „czysta efektywność“ dla klienta

Nasz serwis towarzyszy klientom przez cały cykl życia instalacji filtracyjnej Herding®: od projektu inżynierskiego opracowanego przez naszych doświadczonych pracowników Działu Sprzedaży i Działu Badawczo-Rozwojowego, poprzez obsługę posprzedażną w zakresie montażu, rozruchu i konserwacji, aż po szkolenia pracowników.

Nasi pracownicy zatrudnieni w Dziale Serwisowym i Dziale Sprzedaży odbywają regularne szkolenia z zakresu naszych nowych produktów i technologii. Na bieżąco analizujemy i wykorzystujemy doświadczenia zbierane podczas eksploatacji naszych instalacji filtracyjnych. Wnioski z analiz wykorzystujemy do doskonalenia naszych produktów i usług.