Loading...

Usługi inżynierskie

Opis produktów

Rozwiązania filtracyjne projektowane są przez naszych inżynierów zgodnie z potrzebami danego klienta. Oferowane przez nas usługi inżynierskie obejmują:

  • ocenę właściwości pyłu
  • ocenę sposobu wyłapywania pyłu na miejscu wraz z symulacją przepływu
  • próby z pyłem w naszym laboratorium technicznym lub na stanowisku doświadczalnym na miejscu
  • opracowanie koncepcji ochrony przeciwwybuchowej (ATEX) i przeciwpożarowej
  • obliczenia i projekt technologiczny
  • wykonanie projektu szczegółowego

Uzyskiwane korzyści

Jeden kompetentny partner na każdym etapie: od zapytania po dostawę gotowego rozwiązania zaspokajającego konkretne potrzeby klienta.

Cechy szczególne

Dzięki prowadzonym przez nas pracom badawczo-rozwojowym, ścisłej współpracy z uczelniami i instytutami oraz ponad 35-letniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązań nawet dla skomplikowanych zadań w zakresie techniki filtracji.