Loading...

Urządzenia filtracyjne

Opis produktów

Urządzenia filtracyjne składają się w standardzie z

  • Górna część z zintegrowanym wentylatorem i izolacją akustyczną
  • Część środkowa z wkładami filtracyjnymi oraz jednostką czyszczącą
  • Część dolna z jednostką utylizującą pyły

W zależności o typu procesu produkowane są konstrukcje specjalne, pojedyncze komponenty i jednostki modułowe.

Uzyskiwane korzyści

  • Optymalne rozwiązanie problemów, ponieważ urządzenie filtrujące oraz medium filtracyjne pochodzą od jednego producenta
  • Oszczędność kosztów, ponieważ unika się zaklejania kosztownego wkładu filtracyjnego
  • Duża zdolność separacji chroni człowieka i produkty i pozwala uzyskać wysoki stopień odzysku materiału

Cechy szczególne

Urządzenia filtracyjne mogą być dostarczane w wykonaniu z różnych materiałów, jako konstrukcje skręcane lub spawane w kształcie kanciastym lub okrągłym. Mogą być zintegrowane z istniejącym urządzeniem i spełniać wymagania ATEX.

Bezpieczna wymiana nośników filtracyjnych i utylizacja pyłów bez zanieczyszczeń.