Loading...

Filozofia

Technologia Herding® – czysta wydajność...

…nie jest to tylko czyste powietrze, ale również ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie zasobów. Nasza filozofia jest o wiele bardziej związana z trwałym wzrostem produktywności naszych klientów, która możliwa jest dzięki naszym produktom i usługom. Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze firma Herding jest w stanie dostarczyć kompletne urządzenia filtracyjne z jednej ręki. Obejmuje to analizę wszelkich wymagań, doradztwo, planowanie w oparciu o indywidualne wymagania klienta, produkcję, instalację oraz uruchomienie i konserwację na późniejszym etapie.

Jakość

Od roku 1995 firma Herding GmbH Filtertechnik jest certyfikowana zgodnie z normą DIN EN ISO 9001. Nasz sposób myślenia zorientowany na jakość i filozofię "Zero-Błędów" widoczny jest w podstawowych założeniach  dotyczących naszego działania.

Podstawowe założenia dotyczące naszego działania:

  1. Bezpieczeństwo jest najwyższym nakazem
  2. Zachowanie uregulowań prawnych
  3. Zapewnienie jakości i wydajności
  4. Zachowanie terminu dostawy
  5. Redukcja kosztów

Zrównoważony rozwój

Zgodnie z filozofią działania przedsiębiorstwa dotyczącą wyłącznie produktywności, firma ciągle rozwija się w sposób zrównoważony. Herding jako średniej wielkości pracodawca, czuje się zobowiązany do odpowiedzialności społecznej i prowadzenia nauki zawodu. Dla nas każdy człowiek ma takie samo znaczenie. Ograniczenia osobiste, cielesne lub inne nie odgrywają u nas roli. Za to w tym roku otrzymaliśmy nagrodę  Jura-Werkstätten za realizację idei inkluzji.Ponadto firma angażuje się wspierając finansowo wyższą uczelnię w Amberg-Weiden. Wspólnie z uczelnią oraz klientami i dostawcami podejmowane są działania rozwijające innowacyjne rozwiązania.

Nasze działania oraz zachowanie sprzyjają również podkreśleniu odpowiedzialności za naszych pracowników oraz otaczające nas środowisko. Intencją naszą jest tworzenie miejsc pracy, które są pewne i dają poczucie zadowolenia, ponieważ jesteśmy zdania, że będzie to z korzyścią dla trwałego wzrostu wydajności naszych pracowników.

Staramy się obniżać obciążenie środowiska podczas procesów produkcyjnych oraz cyklu życia produktów, w ten sposób, że minimalizujemy zużycie nieodnawialnych źródeł energii oraz dostarczamy bardzo trwałe wyroby. Produkty firmy Herding® sprzyjają ochronie środowiska naturalnego, chronią powietrze i wodę przed emisją szkodliwych substancji i przyczyniają się do utrzymania bezpiecznego środowiska w przyszłości. Jest to zobowiązanie jak i potrzeba w naszym przedsiębiorstwie, aby ochrona środowiska była priorytetem działania.

Wyróżnienia

Firma Herding GmbH otrzymała następujące wyróżnienia: