Loading...

Przedsiębiorstwo

W kwietniu 1977 Walter Herding założył w Amberg firmę Herding GmbH Filtertechnik. Już w roku 1982 początkowa powierzchnia biurowa oraz produkcyjna służąca produkcji kompletnych systemów filtracyjnych okazała się za mała, tak że konieczne stało się przeniesienie pierwotnej siedziby firmy. Od tego czasu obecna siedziba wraz z administracją, działem rozwoju i wdrożenia, produkcją i działem logistyki stale rozwija się w specjalnej strefie ekonomicznej Industriegebiet Amberg Nord.

Zasięg międzynarodowy

Pierwszym krokiem obecności na rynkach międzynarodowych było podpisanie umowy licencyjnej z japońską firmą Eurotec/Nittetsu Mining, która obwiązuje do dzisiaj. W roku 1988 nastąpiło utworzenie pierwszego przedstawicielstwa zagranicznego w Szwajcarii, a w roku 1991 pierwszego zagranicznego przedsiębiorstwa produkcyjnego w Czechach (1991). Obecnie firma posiada osiem samodzielnych spółek zagranicznych oraz firm kooperujących w dziewięciu kolejnych krajach.

Produkty

Zasadnicza historia sukcesu firmy rozpoczyna się w roku 1980 od wynalezienia i zgłoszenia patentowego procesu filtracji powierzchniowej za pomocą elementów filtracyjnych o konstrukcji stałej. W roku następnym wyprodukowany został pierwszy seryjny element filtracyjny o konstrukcji stałej. Kolejne pięć lat trwało wprowadzenie na rynek wewnętrznego filtra lamelowego HSL firmy Herding®.

Kolejnymi kamieniami milowymi było wprowadzenie na rynek filtrów Herding® DELTA (1997) oraz Herding® DELTA²  (2003), opracowanie filtrów Herding® ALPHA odpornych na wysokie temperatury do 350/450°C (2000), oraz filtrów lamelowych Herding® HSL-C dla temperatur do 100°C (2008).

Rynki

Na początku produkowano filtry materiałowe i filcowe dla budownictwa oraz obróbki kamienia. Wraz ze stale wzrastającym zastosowaniem filtrów o konstrukcji stałej HSL, Herding DELTA I Herding DELTA2 firmy Herding w nieunikniony sposób otwierały się nowe rynki, tak iż dzisiejszy obszar zastosowań obejmuje przemysł wydobywczy, od którego wszystko się zaczęło, i rozciąga się na produkcję artykułów spożywczych, farmaceutycznych oraz energii odnawialnej.